Kancelaria Anna Molas Zamość

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Molas działa na zamojskim rynku prawniczym od 2013 roku. Jest kancelarią świadczącą kompleksową obsługę prawną. 
Oferuje najwyższy poziom merytoryczny oferowanych usług prawnych, a także indywidualne podejście do każdego zlecenia i dostosowanie obsługi do potrzeb i wymagań klientów.

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego Kancelarii lub osobistego kontaktu w biurze Kancelarii.

Czytaj więcej

Obszary działalności

Prawo cywilne

Reprezentacja klienta w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, umów, sprawy o zapłatę należności, redagowanie pism procesowych, opinii prawnych.

Egzekucja należności

Reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym, sporządzanie skarg na czynności komornika, redagowanie powództw przeciwegzekucyjnych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, udzielanie doraźnej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, (m.in.: o wynagrodzenie za pracę, przywrócenie do pracy, sprawy o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury) .redagowanie pism procesowych oraz sporządzanie opinii prawnych w tych sprawach.

Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych

Reprezentacja klienta w postępowaniu przed sądami rejestrowymi dotyczącym spółek, stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego a także innych podmiotów , redagowanie statutów, a także kompleksowa obsługa prawna już istniejących na rynku podmiotów (pomoc w redagowaniu umów, egzekucja należności

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, udzielanie doraźnej pomocy prawnej, redagowanie pism procesowych, opinii prawnych w sprawach: o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, przysposobienia, opieki i kurateli itp.

Prawo administracyjne

Reprezentacja Klienta przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach administracyjnych, pomoc przy uzyskiwaniu decyzji, sporządzanie opinii prawnych, redagowanie środków odwoławczych od decyzji wydanych przez organy administracji, sporządzanie skarg na bezczynność organów,itp.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń

woman

Kancelaria oferuje swoim klientom możliwość kontaktu osobiście w siedzibie Kancelarii, jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, co jest możliwe po wypełnieniu formularza kontaktowego.
Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego możliwa jest także wstępna wycena żądanej przez Klienta usługi.

Wypełnij formularz kontaktowy