Usługi prawne i zakres działalności Anny Molas

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek.

PRZEDSIĘBIORCY
Oferta Kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego)
Przykładowy zakres świadczenia usług wobec przedsiębiorców:

  • udzielanie przedsiębiorcy porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed organami administracyjnymi i sądami powszechnymi,
  • redagowanie umów wiążących przedsiębiorcę z jego kontrahentem.

KLIENCI INDYWIDUALNI
W ofercie Kancelarii dotyczącej klientów indywidualnych znajduje się m.in.:

  • udzielanie porad prawnych,
  • zastępstwo prawne i procesowe przed wszelkimi sądami oraz organami administracji publicznej,
  • sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych.

Kancelaria specjalizuje się: w prawie cywilnym, w prawie rodzinnym i opiekuńczym (rozwody, separacje, świadczenia alimentacyjne, ustalanie opieki nad dziećmi oraz kontaktów), prawie pracy (szczególnie sprawy o uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury) oraz w prawie spadkowym (wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku).